BELANGRIJK NIEUWS

Beste deelnemers en vrijwilligers

Gezien de huidige coronamaatregelen, het tekort aan vrijwilligers (een aantal vrijwilligers kan voorlopig geen vrijwilligerswerk doen i.v.m. een verhoogd eigen risico), de maatregelen die het RIVM heeft genomen en onze kwetsbare doelgroep hebben we er als bestuur voor gekozen de startdata van dit seizoen in ieder geval op te schorten van 4 januari tot 28 februari 2021. Te zijner tijd laten we weten of het verantwoord is te starten met de sporten na de voorjaarsvakantie. Voor nu: blijf gezond.

Het bestuur van sport stichting DODADO

Alvast bedankt voor de medewerking

Over Dodado

DODADO is een sportstichting voor mensen met een verstandelijke handicap. Deze stichting organiseert al meer dan zesendertig jaar een zestal sporten in de regio Noord Oost Friesland. Bij de beoefening van de verschillende sporten staat het recreatief bezig zijn voorop; dat wil niet zeggen dat we geen prestaties leveren en wedstrijden spelen. We proberen alles tijdens het sporten normaal te laten verlopen en daar waar nodig passen we het sporten aan, aan de mogelijkheden en onmogelijkheden van onze deelnemers.

Bij DODADO kan men in een week meerdere sporten beoefenen, zoals badminton, zwemmen, spinning, zaalvoetbal, wandelen en dansen. Bij alle activiteiten is een hoofdleider/ster aanwezig die vanuit zijn/haar kunde en/of ervaring de eindverantwoording heeft over de activiteit. Daarnaast zijn er bij de activiteiten veel vrijwilligers die meehelpen om de activiteit goed te laten verlopen. De vrijwilligers begeleiden de deelnemers bij het sporten. Samen met de hoofdleider/ster verzorgen de vrijwilligers het programma van de activiteit.