Rechten en plichten

Iedere vrijwilliger is via de NEBAS/NSG verzekerd tijdens de sportactiviteiten. De verzekering is automatisch van kracht zodra en zolang de vrijwilliger staat geregistreerd bij sportstichting ”DODADO”. De verzekering dekt uitsluitend de aansprakelijkheid van deelnemers, vrijwilligers, en bestuursleden inclusief aansprakelijkheid tegenover elkaar, behalve voor schade aan goederen. Indien de schade is gedekt onder een andere aansprakelijkheidsverzekering, is deze verzekering niet van kracht.