Begeleiding

Een sportclub voor mensen met een verstandelijke handicap zit qua begeleiding en andere zaken anders in elkaar dan een gewone sportclub. De deelnemers kunnen niet helpen in de organisatie en zijn vaak afhankelijk van vrijwilligers. Ook zal een gehandicapte sporter niet (bege-) leider worden, waardoor je steeds weer nieuwe vrijwilligers nodig hebt. Belangrijk voor ieder mens is: bewegen als recreatiemogelijkheid ten behoeve van lichamelijke ontwikkeling, waarbij het sporten afgestemd wordt op de eigen mogelijkheden van ieder mens.

Mensen met een verstandelijke handicap zijn wat betreft hun sportactiviteiten dus afhankelijk van anderen en staan vaak buiten spel. In de loop der jaren is gebleken dat mensen met een verstandelijke handicap op hun eigen niveau zeer goed mee kunnen doen. Bovendien is gebleken dat sportactiviteiten de bewegingsvrijheid van mensen met een verstandelijke handicap vergroot, het gevoel van gelijkwaardigheid stimuleert en zo mogelijk de sociale contacten verbetert.

Belangstelling voor elkaar, samen bezig zijn, plezier hebben in activiteiten, begrip, acceptatie, maar ook waardering buiten sport- en spelsituaties om zijn zeer belangrijk. Sport is voor mensen met een verstandelijke handicap ook een doorbreking van de sleur en erbij horen, want je zit op een club.

De sporttas staat meest al vroeg, keurig, ingepakt klaar!