Vrijwilliger

Een vrijwilliger is iemand die zich uit vrije wil voor onbetaalde activiteiten inzet. Het is vaak moeilijk bij jezelf na te gaan waarom je dit werk bent gaan doen, of wilt gaan doen. Je vrijwilligerswerk is in zoverre een vrijblijvende zaak, dat niemand te verplichten is tot iets; komen en gaan is iemands eigen keuze, maar…….vrijwilligershulp is geen vrijblijvende hulp!

Vrijwilligers die zich opgeven nemen verplichtingen aan, die vooraf goed overdacht moeten zijn. Om contacten te leggen is het belangrijk dat je regelmatig komt, bovendien wordt er op je gerekend. In de contacten met deelnemers is het goed om jezelf te zijn om op basis van gelijkwaardigheid met elkaar om te gaan. Geduld, moed en stimuleren zijn centrale begrippen voor een vetrouwensrelatie.

Onze deelnemers komen niet alleen voor de sporten, maar ook voor de gezelligheid. De sfeer binnen de club bepaalt in hoge mate het plezier voor deelnemers en vrijwilligers. De leiding bij de sporten is volledig in handen van vrijwilligers. Per sport is steeds hoofdleiding aanwezig, die verantwoordelijk is voor de uitgevoerde activiteit als geheel, daarbij bijgestaan door voldoende vrijwilligers om de veiligheid tijdens en het plezier in het sporten te waarborgen.

Minimumleeftijd vrijwilliger

Ook voor vrijwilligers geldt: AFBELLEN BIJ VERHINDERING!!